میرزایی نیکو: مسئولان اعلام کنند یک سوم حقوقشان را به خزانه کشور بازخواهند گرداند این کار یعنی برای حل مشکل تأمین منابع کشور از زندگی شخصی‌مان گذشت می‌کنیم

0 رای