محسن هاشمی پس از دیدن تئاتر"چشم به راه میرغضب": این نمایش را باید چند بار تماشا کرد با "چشم به راه میرغضب" به تاریخ می‌روی و به حال بازمی گردی، دچار چالش ذهنی می‌شوی و پند میگیری +ویدئو

0 رای