مهدی تاج: تحریم شده ایم و فیفا هیج پولی به ما پرداخت نکرده

0 رای