انتقاد انگلیس از موضع گیری نژادپرستانه ترامپ علیه ۴ نماینده زن کنگره

0 رای