وزیر دفاع: ژاپن برنامه ای برای اعزام نیرو به خاورمیانه ندارد

0 رای