علی غلامی، یکی از کاندیداهای حقوقدان عضویت در شورای نگهبان انصراف داد

0 رای