طرح الزام بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف فوریتی شد

0 رای