مردم مناطق شرقی کردستان مصرف بهینه آب را جدی بگیرند

0 رای