۶۰ انشعاب غیرمجاز آب در روستاهای شهرستان ری جمع‌آوری شد

0 رای