مغرضانه و هدفمند علیه رییس ما خبر می‌زنند که ناشی از برخی اغراض سیاسی است در صورت لزوم سرشاخه‌های داخلی و خارجی آن معرفی می‌شود

0 رای