بازسازی واقعه غدیرخم در ۱۳۰ نقطه از کشور برگزار می شود

0 رای