جهانگیری: همه مشکلات اقتصادی کشور به‌دلیل تحریم‌ها نیست

0 رای