۴ میلیارد ریال به بهسازی چشمه‌های عشایری کهگیلویه اختصاص یافت

0 رای