سفیر پاکستان در آمریکا: "بحران کشمیر" صلح افغانستان را متاثر می‌کند

0 رای