نظر جهانگیری درباره کوپنی کردن کالاها فساد گسترده مردم را رنج می‌دهد

0 رای