عرضه نخستین تراشه هوش مصنوعی غول فناوری چین به بازار

0 رای