سخنان حریری درباره تحریمهای آمریکا علیه حزب الله

0 رای