ترامپ صحنه سیاست را با صحنه نمایش اشتباه گرفته حق مردم آمریکا نیست رهبران دن کیشوتی داشته باشند

0 رای