علت اختلاف تهران و ریاض از زبان نماینده عربستان در سازمان ملل

0 رای