دستاوردهای صنعت دفاعی ایران را تراز قدرت برتر و بلامنازع منطقه قرار داده است

0 رای