رئیس دفتر رئیس جمهور: با فضای فعلی حضور بانوان در ورزشگاه‌ها به مصلحت نیست

0 رای