عسگراولادی به دلیل عارضه مغزی در بخش مراقبت های ویژه بستری شد

0 رای