شاخص در ارتفاع ۲۹۹ هزار واحدی متوقف شد کاهش نرخ ۱۹ ارز در بازار بین بانکی برای خرید آپارتمان در خیابان ولیعصر چقدر باید هزینه کرد؟

0 رای