فرانسه ۸۹ آمریکا ۷۹ شکست ناباورانه یانکی‌ها و بازماندن از حضور در نیمه نهایی

0 رای