رئیس دفتر رئیس جمهور:دولت با حضور بانوان در ورزشگاه‌ها موافق است اما نه با فضای فعلی

0 رای