موضع دولت درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها شفاف است و مغایرتی وجود ندارد

0 رای