بیش از ۶۰ اردنی در زندان‌های سعودی بازداشت هستند

0 رای