تمرینات پرسپولیس برای دیدار با صنعت‌نفت از سر گرفته شد

0 رای