بی‌اعتنایی تحقیرآمیز مردم به نمایش تحصن و استعفا یادتان هست؟!

0 رای