موسویان: گفت‌وگو و معامله مستقیم با ایران، آرزوی ترامپ است

0 رای