تلفات جاده ای در کرمانشاه هفت درصد کاهش داشته است

0 رای