ایستادگی در برابر تهدیدها نخستین درس دفاع مقدس است

0 رای