عملیات نظامی ترکیه در سوریه در تعارض با امنیت منطقه است

0 رای