استادیوم چهار هزار نفری تمرین گلزنی برای دیدار با بحرین نوبت به جباروف رسید!

0 رای