واکنش اردوغان به طرح تحریمی سناتور آمریکایی

0 رای