سلیمی: یارانه تنها به افراد نیازمند پرداخت شود در روند حذف یارانه ثروتمندان حق کسی ضایع نشود

0 رای