تصادف پراید با سرعت ۱۴۰ کیلومتر، موتورسوار ۷۰ ساله‌

0 رای