پوتین: حمله به آرامکو را محکوم می‌کنیم نمی دانیم چه کسی پشت این حمله بود

0 رای