ضرورت احترام ترکیه به تمامیت ارضی کشور‌های منطقه تمامیت ارضی سوریه خط قرمز است

0 رای