مساجد و سالن‌های ورزشی را برای اسکان زائران تجهیز کرده ایم

0 رای