حمله ترکیه به شمال سوریه روند مذاکرات آستانه را دچار خدشه کرده است

0 رای