توضیح کیهان درباره عکس یک جنجالی شماره دیروز درباره زنان در ورزشگاه خطر دوقطبی آزادی و آزادگی؛ انتقاد روزنامه ایران از کیهان چهار رویداد مؤثر بر نرخ دلار در ایران

0 رای