وزیر دفاع سابق ترامپ: خطر تجدید داعش با خروج آمریکا از سوریه

0 رای