آسیب ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی زلزله به ۷ روستای زلزله‌زده

0 رای