انگلیس همچنان نیروهای عربستانی را آموزش می‌دهد

0 رای