ظریف: ما همیشه در را برای مذاکره و رسیدن به توافق باز گذاشته‌ایم

0 رای