فیلم «ضربه فنی»؛ نامزد دریافت جایزه جشنواره چین

0 رای