عربستان ۱ ۵ درصد از سهام آرامکو را وارد بورس می‌کند

0 رای