نویر:مشخص نیست چه زمانی از تیم ملی آلمان جدا می‌شوم تا زمان مفید بودن خواهم ماند

0 رای