بختیاری‌زاده: آماده‌سازی خوبی برای بازی با عراق نداشتیم فقط ویلموتس و شجاعی مقصران باخت تیم ملی نیستند

0 رای